TOEKOMSTVISIE

Opmeer in 2030. Hoe ziet onze gemeente er dan uit? En wat is daarvoor nodig? Dit zijn belangrijke vragen en onze Toekomstvisie Opmeer 2030 moet
daarop antwoorden gaan geven. Als gemeente is het belangrijk om vooruit
te kijken. De toekomstvisie helpt bij toekomstige plannen en om daarin keuzes
te maken.

Deze visie kan niet ontwikkeld worden zonder onze inwoners! Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Opmeer? En hoe zorgen we ervoor dat we zijn
voorbereid op toekomstige ontwikkelingen?

De input van inwoners, ondernemers en lokale organisaties helpt om te bepalen waar we de komende jaren nog aan moeten werken, en ook wat al
goed gaat en we dus moeten voortzetten. De komende tijd gaan we zoveel
mogelijk input verzamelen vanuit de gemeente voor onze toekomstvisie. In februari 2021 wordt het participatietraject afgetrapt.

Denk mee over de toekomst van Opmeer!

Bij het opstellen van de Toekomstvisie Opmeer hebben we uw hulp hard nodig. Heeft u een wens of idee voor de toekomst? Laat die hier achter!

Houd ook de agenda in de gaten voor mogelijkheden om u uit te kunnen
spreken over de toekomst van Opmeer.

In januari en februari verzamelen we veel input vanuit de gemeente. Inwoners,
ondernemers en lokale organisaties laten hun ideeën en wensen voor de toekomst van Opmeer achter. Vervolgens wordt gewerkt aan het verwerken van
uw ideeën en wensen en het opstellen van de Toekomstvisie Opmeer 2030.

Lees het laatste nieuws over de toekomstvisie hier.

AGENDA

 • JANUARI 2021

  TOEKOMSTCAFÉ OPMEER

  In januari vinden twee digitale toekomstcafés plaats. We gaan tijdens deze toekomstcafés in gesprek met ondernemers, verenigingen en andere stakeholders in het maatschappelijk middenveld.

 • FEBRUARI 2021

  SCENARIO’S OP DE MARKT

  Op dinsdag 16 februari kunt u langskomen bij onze marktkraam
  op de markt. Welk scenario spreekt u aan en welke juist niet?
  Wat is u droomscenario? Kom langs en laat het ons weten!

 • MAART 2021

  SCENARIO’S OP DE MARKT

  Op dinsdag 16 februari kunt u langskomen bij onze marktkraam
  op de markt. Welk scenario spreekt u aan en welke juist niet?
  Wat is u droomscenario? Kom langs en laat het ons weten!

NIEUWS

TOEKOMSTWENS

Bij het opstellen van de Toekomstvisie Opmeer hebben we uw hulp hard nodig! Hoe ziet u de toekomst voor u?

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Opmeer? Heeft u een wens of idee voor de toekomst? Laat deze hier achter!